Pūčkorių hcp rekordai

Tamsiame stulpelyje dabartinis rekordas (metimais ir Par), dešinėje – ankstesnis (ex.) rekordas (metimais)


.

.

.

.