Lietuvos diskgolfo žiemos čempionatas 2023 su DiscCity.eu

Lietuvos Žiemos diskgolfo čempionatas 2023 su DiscCity.eu

PDGA B-tier

Du parkai – 162 dalyviai / Two courses – 162 participants

 

Kada/When: vasario 25-26 d. / Feb 25-26 *
Kur/Where:
Parkas 1 ir turnyro centras – Survilų sodyba, Barborlaukio km., Šveicarija, Jovanos raj. (Parkavimo vieta)
Parkas 2 – Jonavos rajonas, Šveicarijos sen. Pušynėlio kaimas (Parkavimo vieta)

Parko 1 žemėlapis / Course 1 map                                 Parkas 1 visi krepšiai/ Park 1 hole-by-hole

Parko 2 žemėlapis / Course 2 map                                Parkas 2 visi krepšiai/ Park 2 hole-by-hole

PDGA nuoroda / PDGA link

*Kai kurie parkų krepšiai dar gali koreguotis – apie tai bus pranešta atskirai.

Divizionai / Classes:
• Atvirasis (MPO) – Pogrupis A / Pool A
• Moterų (FPO) – Pogrupis B / Pool B
• Moterų meistrių (FP40, gimusių 1983 m. ir anksčiau) – Pogrupis B / Pool B
• Jaunimo (MJ18, gimę ar gimusios 2005 m. ir vėliau) – Pogrupis B / Pool B
• Meistrų (MP40, gimę 1983 m. ir anksčiau) – Pogrupis B / Pool B
• Didmeistrių (MP50, gimusių 1973 m. ir anksčiau) – Pogrupis B / Pool B

Turnyras atviras  užsienio žaidėjams, tačiau tik Lietuvos piliečiai (ar rezidentai) gali pretenduoti į prizines vietas. Tai neliečia piniginių prizų – jie bus išmokėti pagal užimtas vietas, pagal PDGA taisykles./ The tournament is open for International players, but only Lithuanian citizens (or residents) may also win champion titles and medals. This doesn’t affect payout – it will be distributed according taken places by PDGA rules.
Registruotis gali tik tie žaidėjai, kurie jau yra nors kartą žaidę diskgolfą ir jų rezultatas matyti metrixe ar PDGA. / Player may register if he or she has at least one round record on metrix or PDGA.
Maksimalus žaidėjų skaičius / Maximum number of players
MPO – 80 (+10 papildomų/ Wild cards)
FPO, FP40, MJ18, MP40 ir MP50 – 62 (+10 papildomų/ Wild cards)

REGISTRACIJA:

MPO – spausk čia! / click here!

FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50 – spausk čia! / click here!

Registracija prasideda 2022 Sausio 15 20:00 /registation starts on Jan 15 23:00
Registracija baigiasi 2022 vasario 21 23:00 /registation closes on Feb 21 23:00

Registracijos etapai / Registration stages

Turnyre būtina LDGF žaidėjo licencija / LDGF player licence is mandatory for this event (also for International players!).
I (01.15 20:00 – 01.18 20:00) – gali registruotis tik PDGA narystę turintys žaidėjai, kurie arba yra Lietuvos piliečiai, arba gyvena Lietuvoje; ši stadija trunka 3 dienas. / PDGA members, Lithuanian citizenship or live in Lithuania, 3 days.
II (01.18 20:00 – 01.21 20:00) – visi žaidėjai, Lietuvos piliečiai arba gyvena Lietuvoje; ši stadija taip pat trunka 3 dienas. / Lithuanian citizenship or live in Lithuania, 3 days.
III (01.21 20:00 – 02.21 23:00) – visi žaidėjai. / all players.
Visose stadijose reikalavimas – METRIX reitingas. /Any stage requirement – METRIX rating

Apie nedalyvavimą žaidėjas turi pranešti iki registracijos pabaigos. Pranešus apie nedalyvavimą iki registracijos pabaigos, gražinamas visas dalyvio mokestis. Jei žaidėjas nepasirodo apie tai nepranešęs, jam dalyvio mokestis negrąžinamas.
In case of cancelation player must notice TD before the end of registration, full player fee refund. In case of no show up without notice, player fee shall not be returned.

Maisto užsakymas – užpildykite čia (užsakyti gali ir žiūrovai/svečiai). / Food order – fill out the order (available for guests too).

Dėl nakvynės sodyboje užsakymo skambinkite Tadui Survilai (kontaktai žemiau) / for accomodation in the homestead please contact Tadas Survila (contacts below)

Apdovanojimai/ awards:
• Visuose divizionuose trims geriausiems žaidėjams bus įteikti medaliai (varžosi tik Lietuvos piliečiai ir rezidentai). ¼ geriausių kiekvieno diviziono žaidėjų bus apdovanoti piniginiais prizais (PDGA pro) arba DiscCity prekių kuponais (visi kiti).
• PDGA divizionų prizinį fondą sudarys ne mažiau 60% nuo divizione surinktų dalyvio mokesčių.
• All divisions Top 3 shall be awarded with medals (Lithuanian citizens or residents only). ¼ of best players in each division shall receive prize money or DiscCity coupons of the same value.
• Not less than 60% of the player fee shall be used for PDGA divisions prize bank.

Lygybės dėl top 3 vietų atveju, dėl medalių (ir/ar dėl čempiono titulo) bus žaidžiama Parke 1 “staigi mirtis” nuo #1 krepšio pagal PDGA taisykles. / In case of ties for top 3 places sudden death shall be played Park 1 from basket #1 under PDGA rules.

Papildomi žaidimai / Side games:

CTP moterims parke 1 krepšys #9, parke 2 krepšys #12

CTP vyrams parke 1 krepšys #2, parke 2 krepšys #14

LP moterims parke 1 krepšys #4, parke 2 krepšys #16

LP vyrams parke 1 krepšys #4, parke 2 krepšys #16

CTP ir LP žaidžiami pirmame ir antrame rate/CTP and LP played during first and second rounds

Mokesčiai/fees:
Visiems  /All divisions – 35 eur, MJ18 – 20 eur
Sumokėti dalyvio mokestį reikia pavedimu po registracijos per 24val., nesumokėjusių registracija gali būti panaikinta esant laukiančiųjų sąrašui. /Fee via bank transfer must be payed in 24hours, otherwise registration can be deleted in case of waiting list.

Mokėjimas/Payment
• sąskaita/account: VŠĮ Disccity team,  LT12 3500 0100 1163 7489
• paskirtis/purpose: LDGZC2023 vardas pavardė divizionas / LDGZC2023 name surname division

ACE BANK:

Norintieji dalyvauti Žaibo (Ace) banke, iki 02-24 12:00 turi sumokėti 2 Eur į sąskaitą Tadas Ūselis LT097300010000202818 (čia kita sąsk, nei starto mokesčiui), mokėjimo tekste nurodydami, už ką sumokėta. Galima vienu mokėjimu sumokėti už keletą žaidėjų. Jei mokėjimo paskirty netelpa visos pavardės, jas galima parašyti e-paštu tadas.uselis@disccity.eu /

If you want play ACE bank, please pay 2 Eur to Tadas Ūselis LT097300010000202818 no later than 12:00 24 February.

 

Tvarkaraštis / Schedule:

2023-02-18/19 (savaitgalis/weekend)

Savaitgalį prieš Čempionatą – nemokamų treniruočių laikas abiejuose parkuose (TIK registruotiems ir patvirtintiems čempionato dalyviams). Bendra taisyklė – treniruojantis parko HCP metu – netrukdyti varžybų dalyviams. Jei norite treniruotis kitu laiku – parkai yra mokami (5 EUR/diena/žmogui). Rezervuoti laiką iš anksto telefonu (Survilų/Parkas1 – Tadas Survila, +370 604 10949 ; Pušynas/parkas2 – Rytis Strelkauskas, +370 671 65014).

Weekend before the Championships – free training on both course (ONLY for registerd and confirmed championship’s players)! General rule – during weekly games on the course – let participant play freely. If you wish to practice on different days – these are privat pay to play courses (7 EUR/day/person). Please book your practice time in advance by phone (Survilų/cource1 – Tadas Survila, +370 604 10949 ; Pušynas/course2 – Rytis Strelkauskas, +370 671 65014).

2023-02-23 (kevirtadienis/Thursday)

20:00 Žaidėjų susirinkimas / Player meeting – online (link will be given here later)

2023-02-24 (penktadienis/Friday)
10:00 Parkai paruošti nemokamoms treniruotėms (TIK registruotiems ir patvirtintiems čempionato dalyviams) / Courses ready for free practice (ONLY for registered and confirmed championship’s players)

2023-02-25 (šeštadienis/Saturday)
09:00 I-as ratas / I-st round (grupavimas pagal divizionus / grouping by divisions)
Parkas 1: FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50                     Parkas 2: MPO
13:00 pertrauka / lunch
14:00 II-as ratas / II-nd round (grupavimas pagal divizionus ir rezultatus / grouping by divisions and results)
Parkas 1: MPO                     Parkas 2: FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50

2023-02-26 (sekmadienis/Sunday)
10:00 III-as ratas / III-rd round (grupavimas pagal divizionus ir rezultatus / grouping by divisions and results)
Parkas 1: FPO, FP40, MJ18, MP40, MP50                     Parkas 2: MPO
14:00 apdovanojimai / awards

Turnyro organizatoriai/ TD’s:
Turnyro direktorius (TD) Darius Gricius, +370 687 81223, darius.gricius*disccity.eu
Turnyro II-asis direktorius (co-TD) Tadas Ūselis, +370 696 72200, tadas.uselis*disccity.eu
Nakvynė ir kiti klausimai: Tadas Survila, +370 604 10949, rozlaukis*gmail.com

* organizatoriai pasilieka teisę keisti organizacinę eigą.

 

Lietuvos Čempionatų istorija

Rėmėjai