Federacijos valdžios rinkimai 2023

Kitą dieną po Lietuvos diskgolfo žiemos čempionto, vasario 27 d. (pirmadienį) vyks net pora Federacijos valdymo organų posėdžiai.

Kadenciją baigianti Federacijos Valdyba spręs dėl naujų Federacijos narių (klubų) priėmimo, taip pat tvirtins Federacijos valdžios organų (prezidento, PDGA nacionalinio atstovo, valdybos ir revizoriaus) rinkimų tvarką.

Tuomet papildyta Federacijos narių sudėtis Visuotiniame Federacijos narių susirinkime naujai kadencijai rinks minėtus valdžios organus. Kiekvienas Federacijos narys (klubas), jo atstovas turės po vieną balsą (nesvarbu, ar klubas didelis, ar mažas).

Jei neiškils kokių nesklandumų su naujų narių priėmimu, rinkimuose balsą turės šie Federacijos nariai (iš viso 11):

Ligšioliniai nariai:
Chilli Disc Golf Lietuva
Kauno diskgolfo klubas
„Diskgolfas visiems“ (Panevėžio rajonas)
Panevėžio asociacija „Visada su sportu“
Gargždų diskgolfo klubas
Elektrėnų diskgolfo klubas
Šveicarijos diskgolfo klubas
Team DiscCity
Vilniaus diskgolfo klubas;
ir planuojami naujai priimti:
Molėtų diskgolfo klubas
Rietavo diskgolfo klubas.

.

Kandidatai į prezedentus:

 • Mykolas Krasnickas (Elektrėnų diskgolfo klubas), kadenciją baigiantis prezidentas
 • Arūnas Balčiūnas (Panevėžio asoc. “Sportas visiems”)

Kandidatas į PDGA nacionalinius atstovus (iškėlęs klubas):

 • Darius Gricius (Team DiscCity)

Kandidatai valdybą (iškėlęs klubas):

 • Justas Norvilas (Gargždų diskgolfo klubas)
 • Donatas Vaišvilas (Rietavo diskgolfo klubas)
 • Arūnas Balčiūnas (Panevėžio “Sportas visiems”)*
 • Žygimantas Šauklys (Panevėžio “Sportas visiems”)
 • Laurynas Rimavičius (Panevėžio rajono “Diskgolfas visiems”)
 • Tadas Rinkevičius (Molėtų diskgolfo klubas)
 • Matas Kievinas (Šveicarijos diskgolfo klubas)
 • Raimondas Mikalkėnas (Kauno diskgolfo klubas)
 • Tadas Ūselis (Team DiscCity)
 • Skirmantas Bikelis (Vilniaus diskgolfo klubas)
 • Donatas Oželis (Vilniaus diskgolfo klubas)

Į valdybą renkami 7 nariai iš 11 kandidatų (arba iš 10, jei A. Balčiūnas laimi prezidento rinkimus)

Kandidatai į revizorius (iškėlęs klubas):

 • Rimantas Skinderskis (Vilniaus diskgolfo klubas)
 • Mykolas Krasnickas (Elektrėnų diskgolfo klubas)*

* Jei laimi prezidento rinkimus, A. Balčiūnas į valdybą pateks automatiškai. Jei M. Krasnickas laimi prezidento rinkimus, jis į revizorius nekandidatuos

Informaciją apie visus rezultatus bei nutarimus rasite skiltyje vadovybė.

.

.

.

.