Lietuvos diskgolfo taurė 2019 su Kastaplast

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvos diskgolfo taurės ture!

Turas šiemet susideda iš 4 vienos dienos PDGA-C kategorijos varžybų, į kurias kviečiami ir aukšto meistriškumo žaidėjai, ir naujokai, diskgolfą žaidę kartą kitą.

Etapai ir tvarkaraštis su nuorodom į metrix:

I etapas PAVILNIAI – balandžio 13 d. (šeštadienis) – Pavilnių regioninis parkas (Vilnius) -web- -metrix-
II etapas NEDOŽINKA – gegužės 11 d. (šeštadienis) – Andriaus Navicko sodybos DG parkas (Nedožinka, Zarasų raj.) –web-metrix-
III etapas PUŠYNAS  – gegužės 25 d. (šeštadienis) – Pušyno DG parkas (Paryžius, Jonavos raj.) -web- -metrix-
IV finalinis etapas BARBORLAUKIS – liepos 6 d. (šeštadienis) – Survilų sodybos DG parkas (Barborlaukis, Jonavos raj.) –web-metrix-
Žaidėjų rezultatai yra įskaitiniai trijuose iš keturių etapų.
Visi turnyrai yra PDGA – C kategorijos

Kiekvienas etapas vyksta vieną dieną, žaidžiami du ratai be finalų. Norintieji gali žaisti tik vieną ratą, bet jų rezultatai netraukiami į taurės ir divizionų įskaitą.

Turnyre gali dalyvauti žaidėjai, dalyvavę nors vienose PDGA ar metrix varžybose (įskaitant hcp). Turnyro direktorius gali leisti žaisti turnyre žaidėjui, kuris žino diskgolfo taisykles ir turi žaidimo pagrindus, o varžybinės patirties neturi dėl techninių  kliūčių (pvz., jo vietovėje nevyksta varžybos).

Turnyre gali dalyvauti užsieniečiai. Jų rezultatai įtraukiami į divizionų įskaitą. Užsieniečių rezultatai neįtraukiami į Taurės įskaitą.

 

REZULTATAI:  -=TAURĖS ĮSKAITOS LENTELĖ=-  -=DIVIZIONŲ ĮSKAITOS LENTELĖS=-

2018 metų rezultatai Taurės įskaita, Divizionų įskaitos, rezultatai metrix

2017 metų rezultatai Taurės įskaita, Divizionų įskaita , Išsamūs kiekvieno etapo rezultatai

 

VARŽYBŲ REGLAMENTAS

Visi žaidėjai varžosi iš karto dviejose įskaitose – Taurės ir Divizionų.

TAURĖS ĮSKAITA

Taurės įskaitos nugalėtoja/s iškovoja pereinamąją Lietuvos diskgolfo taurę.

Taurės įskaitoje dalyvauja tik Lietuvos piliečiai ar žaidėjai, Lietuvoje turintys nuolatinę gyvenamąją vietą daugiau kaip 18 mėnesių.

Taurės įskaitoje dalyvauja visų divizionų žaidėjai. Kiekvieno etapo dalyviai išrikiuojami pagal galutinį varžybų rezultatą. Geriausią rezultatą etape pasiekęs žaidėjas gauna 100 taškų, 2 vieta 96, toliau per 2 taškų žingsnį iki 49 vietos, kuri gauna 2 taškus, o 50 ir tolimesnės vietos gauna po 1 tašką.

LYGYBĖS

Jei atskirame etape Taurės įskaitoje keli žaidėjai yra lygūs, jie užima tą pačią vietą ir gauna jos taškus (jei du žaidėjai užima pirmą  vietą, abu gauna po 100 taškų).

Galutinės Taurės įskaitos skaičiavimas po paskutinio etapo:

Jei susidaro lygybė dėl pirmos vietos, nugalėtoja/s  išaiškinamas pagal Eurotour taisykles:

  • pirma lyginami taškai, gauti tuose įskaitiniuose etapuose, kuriuose dalyvavo abu žaidėjai. Negali būti lyginami rezultatai iš etapo, kuris nors vienam žaidėjui nėra įskaitinis.
  • Jei lygu, tuomet lyginami rezultatai (metimų skaičius) tuose įskaitiniuose etapuose, kuriuose dalyvavo abu žaidėjai. Negali būti lyginami rezultatai iš etapo, kuris nors vienam žaidėjui nėra įskaitinis.
  • Jeigu vis tiek lygu, žaidžiamas „staigios mirties“ žaidimas nuo 17 krepšio (kiek reikės). Jei vienas iš pretendentų negali dalyvauti „staigios mirties“ žaidime, Taurę iškovoja žaidime galinti/s dalyvauti žaidėja/s.

Lygybės tarp žemesnių kaip 1 vieta nesprendžiamos.

 

DIVIZIONŲ ĮSKAITA

Visi žaidėjai žaidžia suskirstyti į keturis PDGA divizionus: atvirąjį (MPO), moterų (FPO), jaunimo (MJ/FJ15, vaikai, gimę 2004 m. ir vėliau), meistrų (MP40, žaidėjai, gimę 1979 m. ir anksčiau).

Tik vieną ratą žaidžiantieji priskiriami 1 rato (PDGA Novice) divizionui, kurio rezultatai į jokią įskaitą netraukiami.

APDOVANOJIMAI DIVIZIONUOSE

Etapuose apdovanojami 1/3 kiekvieno diviziono dalyvių, tam skiriama 60% divizione surinkto starto mokesčio (netaikoma 1 rato divizionui). PDGA Pro nariams prizai išmokami pinigais. PDGA Am nariai ir ne nariai gali rinktis gauti piniginio prizo vertės DG prekę, arba tokios vertės kuponą DG prekėms, arba gauti pinigus. Svarbu: imdama/s pinigus, žaidėja/s automatiškai tampa PDGA Pro nariu. Tokia narystė (30 USD) brangesnė, nei Am (20 USD).

Galutinėje divizionų įskaitoje taurėmis apdovanojami po tris geriausius kiekvieno diviziono žaidėjus.

TAŠKAI

Skaičiuojant galutinę divizionų įskaitą, diviziono dalyviai išrikiuojami pagal galutinį varžybų rezultatą. Geriausią rezultatą pasiekęs žaidėjas gauna 100 taškų, 2 vieta 96, toliau per 2 taškų žingsnį iki 49 vietos, kuri gauna 2 taškus, o 50 ir tolimesnės vietos gauna po 1 tašką.

LYGYBĖS

Jei etape arba galutinėje divizionų įskaitoje susidaro lygybė dėl prizinių vietų divizione, kurioms yra numatyti trofėjai ar daiktiniai prizai, žaidžiama „staigi mirtis“ trijuose krepšiuose, jei vis dar lygu, žaidžiamas CTP į turnyro direktoriaus parinktą krepšį ir nuo turnyro direktoriaus parinktos vietos. 1 rato ar metrix diviziono nugalėtojas/prizininkai išaiškinami iš karto žaidžiant CTP.

Jei prizinei vietai nėra trofėjų ar kitų daiktinių prizų, o tik piniginiai, arba daiktinius prizus įmanoma padalinti lygiai – peržaidimas neorganizuojamas, o prizai dalinami lygiai.

Lygybės dėl 1 vietos divizione negali būti ir esant lygiam rezultatui visuomet organizuojamas peržaidimas. Tik peržaidimo nugalėtojas užima 1 vt. ir gauna primos vietos įskaitinius taškus.

Kai vyksta peržaidimas dėl kitų prizinių vietų, peržaidimas nelemia žaidėjų vietos ir taškų divizionų įskaitoje. Pvz., du antrą vietą po 2 ratų užėmę žaidėjai peržaidime išsiaiškina, kam teks 2 ir 3 vietos trofėjai, bet divizionų įskaitoje abu laikomi užėmę 2 vietą ir abu gauna po 96 taškus.

 

PAPILDOMI PRIZAI ETAPUOSE (ĮSTEIGTI KASTAPLAST)

METRIX DIVIZIONAI

Kiekviename etape apdovanojama po du geriausius žaidėjus papildomuose metrix įskaitose, kurios sudaromos pagal žaidėjo vietą Lietuvos metrix sistemoje registracijos pabaigos dieną:

  • Metrix top 31-60
  • Metrix top 61-100
  • Metrix top 101-500

Kiekvienam reitingą turinčiam žaidėjui Metrix rašo, kurią vietą jis užima tarp visų LT žaidėjų. Pagal tai žaidėjas ir patenka į vieną iš šių divizionų. Jei žaidėjui reitingo dar nerodo, tai jis patenka į 101-500 divizioną. Užsieniečiai priskiriami prie atitinkamo diviziono lyginant jų reitingą su Lietuvos žaidėjų reitingais.

Pasibaigus registracijai iki varžybų pradžios paskelbiami Metrix divizionų sąrašai.

Žaidėjas laimi prizą metrix įskaitoje tik tuo atveju, jei nėra prizininkas PDGA divizione (arba atsisakė prizo) ir nėra laimėjęs prizo kaip geriausia/s naujokė/as.

KITI PRIZAI

Kiekviename etape žaidžiamas „ilgiausias patas“ (LP, kas iš toliausiai pataikys į krepšį) ir „arčiausiai krepšio“ (CTP, kas pirmu metimu numes arčiausiai krepšio).

PDGA divizionų dalyviai, pirmą kartą dalyvaujantys PDGA turnyre, varžosi dėl geriausio naujoko ir naujokės prizų.

Žaidžiantieji tik vieną ratą dalyvauja „1 rato“ (PDGA novice) divizione. Šiame divizione į prizą nepretenduoja žaidėjai, turintys metrix 651 ir aukštesnį reitingą. Prizu apdovanojamas geriausias 1 rato diviziono žaidėjas.

Jei etape niekas nežaidžia 1 rato ar nėra naujokų, jiems skirtais priziniais diskais, organizatorių sprendimu, apdovanojami kiti žaidėjai, pvz., įsteigiama papildoma metrix diviziono prizinė vieta arba jie perduodami į diskų loteriją.

Apdovanojimų ceremonijoje dalyvaujantys žaidėjai, kurie nėra laimėję prizų, žaidžia „paguodos“ loterijoje, kurioje lošiama dėl 3 Kastaplast diskų. Loterijoje nedalyvauja etape jau apdovanoti žaidėjai ir etapo (tuo pačiu loterijos) organizatorius (TD). Rekomenduojama loteriją daryti pagal žaidėjų registracijos numerį ir atsitiktinį išrinkti per www.random.org

 

FINANSAI

DALYVIO (STARTO IR PARKO) MOKESČIAI

Dalyvio mokestį sudaro dvi dalys: startinis mokestis ir parko mokestis.

Startinis mokestis visuose etapuose vienodas: visiems 12 eur, MJ/FJ15 – 8 eur.

Parko mokestį organizatoriai gali nustatyti didelėm organizacinėm išlaidom padengti.

Dalyvio mokestis (starto ir parko mokesčio suma) negali viršyti 15 eur.

Dalyvio mokestis žaidžiant 1 ratą yra ne daugiau kaip 10 eur.

PRIZINIS FONDAS

60% starto mokesčio skiriama prizams etapuose PDGA divizionų prizininkams. Konkrečiai po 7 eur nuo kiekvieno žaidėjo MPO, MP40 ir FPO divizionuose ir po 5 eur MJ/FJ15 divizione. Prizų vertė apskaičiuojama pagal PDGA prizų vertės skaičiuoklę. Rekomenduotina mažiausią prizų vertę suapvalinti iki 10 eur.

Pasibaigus registracijai iki turnyro pradžios preliminarus PDGA prizininkų skaičius ir prizų vertės paskelbiamos viešai. Jei po prizininkų skaičiaus ir prizų vertės paskelbimo išsiregistruoja ar į varžybas neatvyksta žaidėjas, prizininkų skaičius ir jų vertės gali būti perskaičiuojamos iš naujo.

BENDRAS FONDAS

Etapų organizatoriai perduoda ar perveda VDGK į bendrą fondą po 1 Eur nuo kiekvieno dalyvio. Iš bendro fondo bus apmokėtos taurės divizionų bendros įskaitos prizininkams ir vaišės visiems dalyviams Taurės finaliniame etape.

Taurės koordinatorius – Skirmantas Bikelis, skirmantas.bikelis@gmail.com
Etapų TD:
Pavilniai ir Nedožinka – Skirmantas Bikelis,
Pušynas – Karolis Lukoševičius, karolis9321@gmail.com
Barborlaukis – Tadas Survila, info@rozlaukis.lt

Rėmėjai